Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou závazné k www.alu-center.cz.

I. Cenové podmínky

Ceny. Seznam zboží zobrazovaný na www.alu-center.cz je chápán jako návrh kupní smlouvy.. Dopravné a balné hradí kupující, pokud není stanoveno u konkrétního zboží jinak. www.alu-center.cz si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění. Měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

Poštovné a balné – Ke každé objednávce zboží uskutečněné na www.alu-center.cz je účtováno poštovné, dle aktuálních tarifů České pošty nebo DPD.

II. Podmínky a možnosti úhrady

Platba dobírkou řidiči kurýrní služby při převzetí zboží. Zákazník platí zboží z katalogu www.alu-center.cz výhradně dobírkou, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem.

Platba běžným bankovním převodem po předchozí domluvě, jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo faktury.

U dražších zásilek si provozovatel vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zálohu předem avšak až po předchozí domluvě se zákazníkem.

III. Podmínky dodání

Termín expedice zboží. www.alu-center.cz vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Standardní termín expedice je 1 pracovní den od ověření objednávky, maximální termín expedice je 10 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty, o kterém bude zákazník vždy informován a to buď emailem nebo telefonicky! Provozovatel se však zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. U neobvyklých rozměrů je doba dodání ovlivněna stavem skladových zásob našich dodavatelů.

IV. Záruční podmínky

Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24měsíců, odpovídáme za skryté výrobní či materiálové vady dle obchodního zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým používáním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Odstoupení od smlouvy: spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."

Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě výrazné změny ceny zboží nebo v případě nedostupnosti či ukončení výroby zboží. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat.

V.

Objednávky zboží
Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Kupující objednáním potvrzuje, že jsi přečetl obchodní podmínky a souhlasí s nimi.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je oznámit dodavateli (tel.775 522 247). Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v balíku.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

  • bez udání důvodu
  • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

VI.

 

Zboží

 

Pokud není uvedeno jinak všechna alu kola, která nabízíme jsou druhovýrobou. Nikoli tedy originálním zboží pokud to není v názvu výslovně uvedeno. Jakékoli Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme buďto telefonicky nebo emailem.

Doprava

Česká pošta - Zaslání obchodního balíku na dobírku na Vámi uvedenou adresu. Cena dobírky se pohybuje okolo 450 Kč po celé České Republice.

Doprava na Slovensko - Zaslání obchodního balíku na dobírku na Vámi uvedenou adresu. Cena dobírky je 1500 Kč. V případě platby předem je cena poštovného 1000,- Kč.

Reklamační řád

Reklamační řád www.alu-center.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost kontroly. Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje www.alu-center.cz . Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat www.alu-center.cz , pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Reklamace zásilek www.alu-center.cz může být uplatněna pouze u dodavatele.

kola.lita@email.cz

Náklady na dopravu reklamace u www.alu-center.cz nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou, proto Vám doporučujeme zásilku pojistit. www.alu-center.cz vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel www.alu-center.cz prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s ustanovením zákona č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží pouze pro vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Homologace

Všechny námi nabízená alu kola mají světově uznávané homologace JWL, VIA, ISO, avšak nemají německou homologaci TUV, jsou vhodné pro tuningové účely, nejsou samostatně schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. Pokud potřebujete zapsat jiný rozměr alu kol do technického průkazu, můžeme dodat typový list na základě TUV ke kolům BROCK,CMS,ANZIO,ALUTEC,DBV,ATS a SPARCO, které jsou způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích na základě TUV homologace. Typové listy poskytují výrobci vždy k zakoupeným alu kolům vždy k danému vozu dodatečně. Pro tyto potřebujeme informace o vozidle (značka vozu, model vozu, motor, výkon motoru, modelový rok vozu).

WWW.ALU-CENTER.CZ

 

Adresa

H&H export-import s.r.o.
Hluboká 15
466 04 Jablonec nad Nisou

IČ: 02745305
DIČ: CZ02745305

Kde nás najdete

N 50°44.48017', E 15°9.89850'

Kontakty

E-mail: kola.lita@email.cz
Tel. 1: (+420) 775 522 247
Tel. 2: (+420) 775 522 243

Provozní doba

Po - Pá: 09:00 - 18:00